Lord Vishnu Names for New Born Baby – 108 Names Of Vishnu!

GahoiMumbai.com provides Indian baby Boy and Hindu Baby Girl here with a collection of good, rare, traditional, uncommon, beautiful, Lord Vishnu names from Indian, Hindu and Mythological Gods and Goddesses start from letter A to Z for new born baby. All names are arranged alphabetically.

Adisesh
Adinath
Ajitesh
Akshaj
Bhudhav
Bhuvanesh
Chakradev
Chakradhar
Chhatrabhuj
Eha
Eka
Ekana
Evyavan
Hemang
Hiranya
Hrishikesh
Ijay
Indivar
Inesh
Ish
Jagannath
Jaipal
Janardan
Jina
Kumud
Kunda
Liladhar
Lohitaksh
Loknath
Madhuban
Mahakram
Mahatru
Mahendra
Namdev
Narayan
Narottam
Nityanta
Padmesh
Parmesh
Pitambar
Pramodan
Purshottam
Rakshan
Ram
Ratnabhu
Ratnanidhi
Samarendra
Samarendu
Samarjit
Satindra
Shridhar
Shrinath
Shripad
Shripal
Shripati
Shriram
Shriranga
Shrivatsa
Shriyans
Sourish
Taran
Tirthankar
Trilokesh
Trinabh
Uchadev
Udarathi
Uddiran
Upendra
Utpalaksh
Vaikhan
Varadraj
Varish
Vatsin
Vedatman
Vidhu
Vikramin
Viksar
Vikunth
Virochan
Vishatan
Vishnahpu
Vishnu
Vishodhan
Vishvadhar
Vishvahetu
Vishvanabh
Vitthal
Yajnadhar
Yajnesh
Yamahil

 

Indian, Hindu and Mythological Gods and Goddesses Names from letter A to Z:

Lord Vishnu Names – 108 Names of Vishnu

Lord Krishna Names – 108 Names of Krishna

Lord Shiva Names – 108 Names of Shiva

Goddess Parvati / Durga Names – 108 Names of Durga

Goddess Lakshmi Names – 108 Names of Lakshmi

Goddess Saraswati Names – 108 Names of Saraswati

Lord Hanuman or Anjaneya Names – 108 Names of Anjaneya

Lord Ganesha Names – 108 Names of Ganesha

Lord Aiyappan or Ayyappan Names – 108 Names of Aiyappa

Lord Murugan Names – 108 Names of Subrahmanya

Lord Balaji, Venkateswara Names – 108 Names of Balaji, Venkateswara

 

All this information is free and only for informational purpose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *